Deň Svätej Holubice

Stĺp Svetla v Svätyni Svätýň je rozžeravený do najčistejšej bielej farby. Z Výšin zaznieva hlas, ktorý stvorení počujú ako mohutné hrmenie. Hlas, ktorý je „Buď Svetlo!“

Stĺp Svetla začína meniť svoju farbu. Z bielej prechádza cez zlatooranžovú do tmavočervenej. Všetko sa vlní a klokoce ako spenená červená krv. Biela Holubica sa vznáša uprostred. Rozhŕňa sa záves a do stvorenia vychádza Kríž.

Štyri lúče Sily vychádzajú z Jeho stredu – tmavomodrý, ktorý dáva vzniknúť stvoreným; tmavočervený, ktorý im dáva Lásku; zlatožltý, ktorý dáva svetlo; a zlatozelený, ktorý dáva energiu. Zo stredu ide lúč piaty, biely, lúč Pokory.

Prví strážcovia Svätého Grálu, ktorí ihneď smeli byť vedomí, prijímajú len tento lúč a zafarbujú ho podľa toho, koho poslami sú. Tí, ktorí sú poslami Lásky, zafarbujú tento lúč na žlto; tí, ktorí sú poslami Spravodlivosti, na modro; a tí, ktorí sú poslami Čistoty, na fialovo.

Túto transformovanú Silu sú schopní prijať ostatní stvorení. To je skutočná úloha poslov Svetla. Tí, ktorí hovoria, čo vidia, sú poslami Spravodlivosti; tí, ktorí hovoria to, čo počujú, sú poslami Lásky; a tí, ktorí hovoria to, čo cítia, sú poslami Čistoty.

A tak poslovia Spravodlivosti oznamujú, čo sa má stať, poslovia Lásky oznamujú, kedy sa to má stať, a poslovia Čistoty oznamujú, ako sa to má stať.

Zjavenie Jána bolo preto odovzdávané tými poslami Svetla, ktorí cítia, zvestovanie príchodu Syna Božieho tými poslami Svetla, ktorí vidia, a zvestovanie času konca tými poslami Svetla, ktorí počujú.
Keď poslovia Svetla oznamujú to, čo vidia, cítia i počujú, slúžia Trojzákonu a smú obdržať perute.

Z knihy Pre ľudí