Povinnosť

Či je Stvoriteľ povinný dokazovať nám svoju Vôľu? Alebo my sa musíme namáhať spoznať ju…
Či nám má Boh dokazovať svoju existenciu? Alebo Ho musíme hľadať my…
Či nás Pravda musí nútiť, aby sme ju hľadali? Alebo je našou povinnosťou hľadať Pravdu…
Či má nám Boh slúžiť? Alebo my máme slúžiť Bohu…