Důležitost kroků

Vy lidé se máte stát průplavy Světla, aby se skrze vás mohlo šířit do všech směrů zasažených vaší činností. Máte se stát takovými, aby na každém vašem činu mohlo spočinout požehnání, neboť velká je úloha lidského ducha ve Stvoření a velká mezera nyní zeje tam, kde měl horlivě navazovat vlákna lidský duch.

Aby vámi mohla síla proudit nezkaleně a v plném rozsahu, nesmí ve vás existovat překážky, které by tomuto proudění bránily. Nikoho asi nepřekvapí, že pokud nebudete vnitřně čistí, nebude vámi ani síla moci proudit čistě. Je to podobné jako například s hadicí, která je uvnitř špinavá. I když do ní bude z jedné strany proudit krásná, křišťálově čistá voda, na druhé straně bude voda vytékat špinavá a hadice tedy nebude plnit svůj účel.

Avšak nejenom takovéto nečistoty se stavějí proti plynulému proudění krásně čisté vody. Některé vaše postoje a názory totiž nejsou přímo temné, ale jsou mylné, falešné. V takovém případě sice sílu nezakalíte nečistotami, ale – pokud bychom měli zůstat u našeho příměru k hadici – váš chybný postoj způsobí sevření či zalomení hadice, což v konečném důsledku znamená, že voda nemůže skrz hadici proudit, nebo může proudit jen velmi omezeně.

Všech takovýchto překážek působících proti nezkalenému a nepřiškrcenému proudění se však musíte zbavit, jinak vnitřně neozdravíte. Pochopitelně je nutné začít těmi problémovými místy, které způsobují největší potíže. Můžete si to představit podobně jako u krevního oběhu ve vašich tělech, kdy krev vychází ze srdce aortou a je po celém těle rozváděna tepnami, které se postupně dělí na čím dál tím menší.

Čím výše v hierarchii těchto tepen se nachází nemocné místo, tím větší část těla je samozřejmě ohrožena, přičemž je-li problém přímo v aortě, jde o naléhavý existenční problém.

A stejné je to i s vámi a vašimi vnitřními postoji. Čím hlouběji ve vašem nitru se nachází problémové místo, tím větší rozsah vašeho působení je tím zasažen, ačkoliv si to většinou ani neuvědomujete. Potíž je, že se ve svém úsilí příliš zaměřujete na vnější věci, tedy drobné tepny z našeho příkladu, a unikají vám závažné problémy ukrývající se hlouběji. Nebude vám ale nic platné, když budete mít nejmenší tepénky v naprostém pořádku, když se do nich krev kvůli problému nacházejícím se před nimi ani nedostane, případně bude tato krev nemocná!

Málo požehnání tedy bude moci spočinout například na vašich snahách přeměnit současné zdravotnictví větším používáním jiných způsobů léčby, jako je například homeopatie či jiné přístupy, když k vám budou moci vaši pacienti stejně jako u současné medicíny chodit s přístupem „Bolí mě to a ono, něco mi na to dejte.“ a vy jim v tom vyhovíte namísto toho, abyste po nich požadovali jejich vnitřní práci, díky níž by se – za vašeho přispění – sami proměnili, což jediné by jim přineslo skutečné uzdravení.

Také nesmíte zapomínat na to, že každé problémové místo ve svém nitru napravíte pouze skutečnou změnou postoje, která je doprovázena i činem. Nestačí totiž o problému vědět a představovat si v mysli, jak byste chtěli konat jinak, ale je nutné svůj nový postoj také uskutečnit, a to i hrubohmotně. Jedině takovýto krok je totiž tou opravdovou změnou, která s sebou současně přináší i vyčištění či zprůchodnění problémového místa ve vašem nitru.

Tisíceré podoby přitom může takovýto krok mít – například když někomu, kdo vás využívá nebo jedná jiným způsobem nesprávně, konečně řeknete „ne“ a budete si za tím stát. Nebo když konečně něco doopravdy vykonáte z ušlechtilé snahy pomáhat, a nikoliv kvůli tomu, že z toho sami chcete mít prospěch jakéhokoliv druhu.

Každá vaše změna k lepšímu se navíc projeví i tím, že vámi bude moci síla proudit lépe, následkem čehož i vy sami zjasníte, občerstvíte se a více se spojíte se svým citem. To vše vám potom usnadní další kroky, které budete muset vykonat následně.

Je přitom naprosto nezbytné, abyste tyto kroky vykonávali, přičemž zanedbat nesmíte nic z toho, co je ve vás nesprávné; neboť stejně jako u krevního oběhu, i ve vašem nitru může včas nevyřešený „zánět“ jednoho místa způsobit otravu celého organismu.