Rozkvetlé lípy

Vůně lip
dnes voní podvečerem.
S přicházejícím šerem
se jejich vůni odmykám.
Kolem mě hraje muzika
tichá, jak srdce samo.

Nechám se tichem provonět.
Jako ten lipový květ
otvírám se sladkosti léta.
Na nebi modře je napsaná věta,
že slunce zítra zase vstane.

Slibuje dny jak malované,
plné tepla a hojnosti.
Děkuji za ty milosti
létem nám darované…