Křivení Slova

Pod pojmem „křivení Slova“ si často představujete činnost, kterou vykonávali lidé, jež nějakým způsobem zasahovali do poselství přineseného Synem Božím nebo Synem Člověka. Jedná se například o ty, kdo špatně zapsali a vyložili slova Syna Božího nebo později do jejich písemné podoby z nejrůznějších popudů svévolně zasahovali, čímž je ještě více vzdálili od skutečných slov pronesených Ježíšem. Tyto všechny zmíněné činnosti samozřejmě křivením Slova jsou, avšak jedná se pouze o špičku ledovce, k jehož hrůzostrašné velikosti značnou měrou přispíváte i vy.

» Pre zobrazenie neverejnej časti príspevku sa prihláste alebo registrujte «