Odkud a kam?

Odkud se koulí
naše životy?
A kam?

Tam kde Chrám
věčně září
a v radosti
živé se tvoří?

Nebo do bludišť
se duše naše noří
a víc než po sté
trvá na svém?

Odkud a kam?

Kéž kanou jak slzy,
třeba žalem potemnělé
nebo štěstím prozářené.

Hlavně aby nevyschly
v písku zaprášené,
ale potůčkem
stále tekly za Tebou…