Hledání služby

Na tuto Zemi jste přišli z jednoho jediného důvodu: splnit službu, k níž jste se zavázali svým slibem Stvořiteli. Všechno ostatní, co je spjaté s pozemským životem, jako je nutnost bydlení, hrubohmotné zaměstnání atd., sice nelze opomíjet, nicméně oproti velikosti duchovního dění je to nepodstatné. Plněním služby byste se tedy měli ve svém nitru nejvíce zabývat, touha po splnění by měla naplňovat celé vaše nitro a až potom by následovalo všechno ostatní, co je potřeba k pozemskému životu. Tak by to bylo správně, ale tak tomu není.

» Pre zobrazenie neverejnej časti príspevku sa prihláste alebo registrujte «