Řeka

Být řekou
mohutnou,
klidně plující
krajinou…

Nést ve vodách
dravost a svěžest
horských potoků,
zasněnost tůněk

a mladých dívek…

Jiskřivé živé vlnky
na hladině větší říčky,
zrcátka sluneční
blýskají a potěší

děti i poutníky…

Řeka mohutná
ta parníky unese,
zatroubí zhluboka,
k radosti nejen kluka

i dámy, která kolem spěchá
a vzpomene si na moře
nekonečné, pravěčné…