Všude se dá žít

Všude se dá žít,
zvlášť tam, kde zrovna stojím.
Jak kdysi se zas bojím
do prázdna vykročit a jít…
Důvěru v Dobro soustředit
a zcela se jí otevřít.
Nepustit k sobě hrůzu, zmar…
Oprášit znovu vzácný dar
pochopení a podpory.
Povzbudit, pohladit, poděkovat,
na Dobro myslet zas a znova,
spojovat, čistit, nasytit…

A správně stojím, kde mám být.