Perla

Do ruky ženy dal Bůh palmu víry a pochodeň lásky,
aby je nesla před mužem, když kráčí do boje ducha.

Žena musí lidstvu vrátit ztracený ráj, onu drahocennou perlu,
dříve však musí vědět, že spočívá na dně vlastního srdce.
Tam se musí pro ni ponořiti.