Nezdar

Nevzdávaj sa Človek, keď sa ti niečo hneď nepodarí. Nezdary nie sú ľudské Nešváry, Nezdar znamená, že práve nevieš len niečo zdolať. Pozeraj sa na Nezdar ako na Možnosť trénovať. Umelec keď chce zaspievať Áriu, musí najprv Hodiny a Hodiny cvičiť, Hlasivky trénovať. Až po nich sa Úspech dostaví. S ním sa Radosť vyplaví, lebo dokázal ťažké zdolať.