Závan Zmien

Prišlo ku mne dievčatko, spýtalo sa: „Smiem?“ V Rúčke držalo papierové Srdiečko.

„Komu ho chceš dať?“
„Svetu, aby mal rád.“
„Ale Svet – to sú predovšetkým Ľudia.“
„Ja viem“, odpovedalo.
„Je ich veľa, veľmi veľa“, ja na to.

„Nech sa nad nimi vznáša moja Láska“, povedalo.
„Bude sa do nich prelievať, Nepokoje premôže.
Bude ich hladiť, obrúsi ich Vzdor.
A bude ich ladiť – pri Ňom stoj.

Bol to Sen?
A či Závan Zmien?…