Nezáleží na Čase

Nezáleží na Čase, kdy sním, kdy bdím.
V každém Okaḿžiku děkuji, že smím.

Na vlnách nekonečné Lásky teď a tady žít.
Škobrtat i padat, ale zvednout se a jít.

Narovnat, co pokřivilo mé vlastní Chtění.
A poznat v Citu i to nejjemnější Chtění.

Lásku ne změkčilou a povrchní rozdávat.
V jejím paprsku čistém, přísném pevně stát.

Jak Perla v Toku průzračném vše prozáří.
Nechť Kroky mé jen Vůle Tvá navždy provází!