Dostala jsem otázku

Jako rolnička na dlani kutálí se a zvoní:
„Proč tvé činy zde na Zemi?“
Odívám své city do slov…

Aby na Zemi Světla bylo víc
aby tma proměnila se v nic
Aby Pán se usmíval,

že Lásku, kterou nám dal
ve svých srdcích máme
a těm, co o ní neví

ji rozsvítit pomáháme.
Pro tu touhu lidem Jeho Světlo dát,
pro ni chci na Zemi v Jeho vůli stát.