Všetky príspevky Martin Kunetka

Silné a slabé stránky

Každý člověk – bez ohledu na to, jak čistý nebo zralý – má své silné i své slabé stránky. Slabé stránky nelze nemít, jelikož jako tvorové jste ztělesněním určitého druhu, a nikdy v sobě nemůžete obsáhnout dokonalost. Byla vám svěřena hřivna předurčující vás k určitému druhu působení, v němž můžete dosáhnout pravého mistrovství, nicméně nikdy nesmíte zapomínat ani na opačnou stránku mince.

Pokračovať na Silné a slabé stránky

„Příliš“ hodní lidé

Existuje spousta lidí, o nichž říkáte, že jsou příliš hodní nebo příliš dobří. Vyslovujete to s určitým soucitem, protože víte, že tito lidé to mívají v životě těžké a často trpí, byť své utrpení mnohdy snáší klidně a odevzdaně. Bývá vám jich líto, jelikož máte pocit, že se do tohoto světa či do této doby nehodí, že jsou příliš dobří, bezelstní či naivní, a proto jsou bezbranně vydáni „krutému světu“ napospas – světu, který je využívá a zraňuje.

Pokračovať na „Příliš“ hodní lidé

Hledání služby

Na tuto Zemi jste přišli z jednoho jediného důvodu: splnit službu, k níž jste se zavázali svým slibem Stvořiteli. Všechno ostatní, co je spjaté s pozemským životem, jako je nutnost bydlení, hrubohmotné zaměstnání atd., sice nelze opomíjet, nicméně oproti velikosti duchovního dění je to nepodstatné. Plněním služby byste se tedy měli ve svém nitru nejvíce zabývat, touha po splnění by měla naplňovat celé vaše nitro a až potom by následovalo všechno ostatní, co je potřeba k pozemskému životu. Tak by to bylo správně, ale tak tomu není.

Pokračovať na Hledání služby

Strach

Strach lidskému duchu škodí, protože jej svazuje, způsobuje ustrnutí a překáží v radostném a odhodlaném činu. Jeho vibrace narušují jemnohmotnou ochranu člověka, kvůli čemuž se k danému člověku může přiblížit temno a silněji jej zasáhnout. Strach je vůbec nepřítelem všeho světlého, protože je pařeništěm pro všechno, co brání ve vzestupu.

Pokračovať na Strach

Mylné přesvědčení

Velký údiv, nepochopení, ba i pohoršení a dotčené odsouzení ve vás vyvolávají volání, která zaznívají, protože zcela otevřeně a bez možnosti jiné interpretace promlouvají přímo k vám, čtenářům Poselství Grálu, a označují vážné chyby, které máte vy, a ne snad nějací „obyčejní“, nevěřící lidé nebo přívrženci církví a sekt. Navzdory všem varováním, navzdory tomu, co čtete v Poselství, si totiž velká většina z vás ve skutečnosti žádná z napomenutí nevztahuje na sebe a své blízké.

Pokračovať na Mylné přesvědčení

Buďte sami sebou

Jednou z věcí, která vám dělá velké problémy, je schopnost být sami sebou. Možná se tomu budete divit, ale skutečnost je doopravdy taková. V mnoha věcech podléháte nesprávným představám toho, jak má vypadat a žít člověk usilující ke Světlu, a potom se snažíte stát se někým, kým nemáte být a kým ani být nemůžete.

Pokračovať na Buďte sami sebou

Není povolaného národa

Při normálním vývoji stvoření je na tom, čemu říkáte Země, vždy jeden povolaný národ, jehož úkolem je předcházet lidstvu ve vývoji a ukazovat mu cestu vzhůru. V takovémto národu jsou zakotveny ty největší pomoci pro všechny oblasti lidského působení a samozřejmě se do něj inkarnují ti nejvýše povolaní duchové, kteří často přicházejí pozvednout lidstvo opět o další krok blíže ke Světlu, aniž by sami vývoje na Zemi potřebovali. Přichází sem splnit svou úlohu a potom se opět vrací do svého domova.

Pokračovať na Není povolaného národa

Stud

Jako nejspolehlivější průvodce na vaši cestu stvořením vám byla dána schopnost studu, která, kdyby byla správně používána, by vás spolehlivě ochránila před všemi nástrahami, které by vás mohly svést na scestí. Jemné, napomínající zachvívání studu vychází přímo z vašeho ducha a dává vám jasně najevo, když v něčem nekonáte správně.

Pokračovať na Stud