Archív kategorií: Oznámenia

Novo vytlačené knihy

Oznamujeme Vám, že boli vytlačené a zakrátko budú distribuované objednané výtlačky spisov „Putovanie so svetlým Poslom – Putování se světlým Poslem“, „Poznanie starých Slovanov – Poznání starých Slovanů“ a „Liečenie podľa rád Asklépia“.

Tak isto boli vytlačené a zakrátko budú distribuované objednané výtlačky kníh Kamily Pintér „Natália“, „Milenka Kráľa-Slnka“ a „Kastelánka jeho veličenstva“.

Kastelánka jeho veličenstva

Román sa odohráva v časoch vlády českého a nemeckého kráľa Karla IV. Tento mladý panovník prebral krajinu na pokraji úpadku, ale za dlhé roky panovania ju dokázal zázračne zveľadiť. Vybudoval Karlovu univerzitu, Karlov most, Pražský hrad, objavil liečivé pramene v Karlových Varoch a ku koncu jeho vlády ho nazývali „otcom vlasti“. Pokračovať na Kastelánka jeho veličenstva