Talent

Obvykle sa talentom nazýva akákoľvek schopnosť pozemského človeka, vďaka ktorej vyniká nad ostatnými. Hovorí sa o talente maliara aj herca, o talente hudobníka aj speváka, talente vodcu, učiteľa atď. Hovorí sa o prirodzenom – vrodenom talente a aj to, že talent sa môže vo zvolenom smere rozvíjať usilovnou prácou. Vzhľadom k vrodenému talentu, k schopnosti pozemského človeka k určitej činnosti, sa hovorí o zdedenom talente, o dedičných vlohách. Veriaci ľudia hovoria, že talent človeka je Božím darom.

Pokračovať na Talent