Druhé tlačené vydania spisov „Pre ľudí“, „Pre vás“ a „Nová škola“

Po niekoľkotýždňovej príprave bola dokončená sadzba spisov „Pre ľudí“, „Lidem“, „Pre vás I. – III. (Vydanie v jednom zväzku)“, „Pro vás I. – III. (Vydání v jednom Svazku)“ a „Nová škola“ (v slovenčine aj v češtine).
Pokračovať na Druhé tlačené vydania spisov „Pre ľudí“, „Pre vás“ a „Nová škola“

Prispievatelia

Všetko vo veľkom stvorení podlieha, okrem iného, taktiež Zákonu vyrovnania, a tento Zákon je tým ostrejší, ak ide o záležitosti duchovné, ktoré nepodliehajú zmenám, lebo ide o záležitosti trvalej hodnoty. Z tohto dôvodu, je nutné i tu, na stránkach Pre ľudí stanoviť hranicu, za ktorou už tento Zákon musí byť rešpektovaný.

Pokračovať na Prispievatelia

Kastelánka jeho veličenstva

Román sa odohráva v časoch vlády českého a nemeckého kráľa Karla IV. Tento mladý panovník prebral krajinu na pokraji úpadku, ale za dlhé roky panovania ju dokázal zázračne zveľadiť. Vybudoval Karlovu univerzitu, Karlov most, Pražský hrad, objavil liečivé pramene v Karlových Varoch a ku koncu jeho vlády ho nazývali „otcom vlasti“. Pokračovať na Kastelánka jeho veličenstva