Archív kategorií: Volania, Prednášky, …

Hrubohmotnosť

Hoci bolo doteraz o jednotlivých častiach stvorenia povedané už dosť veľa, ešte stále nevznikol v ľuďoch ten správny obraz a stále si zamieňajú jednotlivé časti, najmä jemnohmotnosť s jemnou hrubohmotnosťou. Preto je potrebné teraz rozvinúť hrubohmotnú časť stvorenia do jej plnej šírky, aby sa tak vytvoril jej celkový obraz. Pokračovať na Hrubohmotnosť

Prežívajte dôsledne každé Slovo Posolstva Grálu!

Keď pred zhruba dvetisíc Rokmi bolo vyhovené Prosbe Syna Človeka, aby prišiel na Zem, mnoho Duchov zo všetkých Úrovní Stvorenia prosilo, aby mu mohli pomáhať pri tejto Misii, pričom pre mnohých to bola posledná Možnosť Záchrany, keďže iba v tom mohlo pre nich spočívať Vykúpenie. Pokračovať na Prežívajte dôsledne každé Slovo Posolstva Grálu!

Prabytostná ríša

Hoci viete, že bytostní sú v každej časti stvorenia, nezamysleli ste sa, prečo bol zvolený názov „praduchovná ríša“, a nie „prabytostná ríša“. V skutočnosti jestvujú obidve tieto ríše vedľa seba, a to tak, že tá bytostná je o pol stupienka vyššie ako tá duchovná. Pokračovať na Prabytostná ríša