Archív kategorií: Pre Ľudí

Iskrička do Výšin

Na konci duchovnej ríše, na modrastom ostrove sú maličké iskričky. Nevedomé iskričky, ale s túžbou po vedomí, ktorú ako dar dostali od Boha-Otca. Veľká je táto túžba, silnejšia než čokoľvek iné a núti iskričky vyletieť von. Von, do záhrady stvorenia, aby tam spoznali to nové, to túžobne očakávané vedomie. Ako malé padáčiky z púpavy pomaly klesajú a vnárajú sa do hmotnosti.

Pokračovať na Iskrička do Výšin

Trinásta komnata

Trinásta komnata, počiatok i koniec všetkého, priame spojenie do Výšin, bezbytostné jadro stvorenia. Kríž, Parzival je ten, ktorý je Trinásty. Skrz Neho a z Neho vychádza Holubica, ktorá je ten, ktorý je Dvanásty. Mení sa na Ľaliu, ktorá je ten, ktorý je Jedenásty. A tretia bezbytostná forma, Ruža, je ten, ktorý je Desiaty.

Pokračovať na Trinásta komnata

Trinásty schod

Trinásty schod je schod do Výšin, miesto spojenia. Dvanásť je schodov, dvanásť je smerov. Tri štvorce stvorenia, tri kríže – jeden duchovný, jeden bytostný, jeden anjelský. Duchovný, kde Čistota sa prejavuje vernosťou; bytostný, kde Čistota sa prejavuje oddanosťou; a anjelský, kde Čistota je Čistota.

Pokračovať na Trinásty schod

Bezbytostné, bytostné, duchovné, anjelské

Štvorec stvorenia má tri smery, ktoré sú tri Zákony. Bytostné je najsilnejšie, lebo pre nich je Zákonom Spravodlivosť. Anjelské je silnejšie, lebo pre nich je Zákonom Čistota. Duchovné je najmenej silné, lebo pre nich je Zákonom Láska.

Pokračovať na Bezbytostné, bytostné, duchovné, anjelské