Archív kategorií: Pre Ľudí

Náhrobná doska

Ja, ktorý som Kríž, vám oznamujem, že je koniec tohto stvorenia. Dávno, pradávno je čas, kedy ste klesli na kolená pod váhou vlastných hriechov. Dávno, pradávno je čas, kedy vás tieto hriechy tak pritlačili k zemi, že už viac nevládzete vstať. Dávno, pradávno je čas, kedy sem prišli prví pomocníci, aby vám podali pomocnú ruku, aby ste mohli vstať.

Pokračovať na Náhrobná doska

Oznámenia

Posledné volanie k vám, duchovia, zaznelo už dávno. Mysleli ste si, že je to omyl, ale nebolo to tak. Teraz už k vám nebude zaznievať žiadne volanie. Tisícročia ste dokazovali svojím konaním, že volania nechcete počuť. Vždy tí istí duchovia ich prijímali a vždy tí istí duchovia ich aj plnili a brali vážne.

Pokračovať na Oznámenia