Tvé tělo

Jsem bytost, která se stará o tvé tělo. Má práce je pro tebe velmi důležitá, vždyť tělo je ten nejcennější nástroj, jaký vám stvořitel na vaši pouť zemí dal. Málo však dbáte na tento nástroj, a proto neustále strádáte. Přitom zdravé tělo potřebujete ke zdravému vývoji ducha.

Spoustu návyků budete muset změnit. Jedním z nich je jídlo. Přijímáte málo toho skutečně důležitého a z toho všeho, co sníte, vámi většina projde bez užitku. Přestaňte se dívat na pokrm jen pozemsky. I malý krajíc chleba může nasytit a i malý doušek vody může uhasit žízeň.

Hrubohmotné tělo si samozřejmě žádá hrubohmotnou potravu, ale naučte se konečně vnímat i to vyšší. My bytostní potřebujeme ke své práci všechny energie.

Představte si dobu, kdy bylo vejce na talíři pro lidi svátkem. Ale bylo to vejce od slepice, kterou chovali s láskou a v jejím přirozeném prostředí a kterou nekrmili žádnými chemikáliemi ani náhražkami. A lidé byli za toto vejce vděční, opravdu vděční. Nemuseli se nutně před jídlem modlit a přesto bylo to vejce požehnáno, protože se modlili citem. Není divu, že nasytilo, že dodalo sílu.

Další vaší velkou neřestí je lenost. Jedni z vás by se celý den nejraději nezvedli z pohovky, a proto si vymýšlejí tisíce vynálezů, a druzí se zase v touze po „dokonalém“ těle nebo pro nedostatek jiné životní náplně přepínají a tím svému tělu taktéž škodí.

Zdravé tělo potřebuje pohyb, ale musí to být pohyb přirozený. Jedním z těchto pohybů je chůze, to si můžete vzít jako základ. A zamyslete se nad tím, proč leckterý dělník na sklonku svého života má zdravější tělo než mnohý mladý sportovec.

Dalším vaším prohřeškem je nedostatek spánku a odpočinku. Ale skutečného odpočinku, ne zahálky. Vždyť vy jste i ve chvílích odpočinku napjatí, pod tlakem a hlavou vám víří různé neužitečné myšlenky. Uvolněte se přece, zklidněte se! Jděte to přírody, tam si sedněte na lavičku, dívejte se kolem sebe, vnímejte ten život a na nic nemyslete. Tím se otevřete životadárné síle, se kterou my, bytostní, dokážeme ve vašem těle zázraky. Ale pokud se jí neotevřete, nemáme s čím pracovat.

Samozřejmě, ne vždy smíme vaše nemoci léčit. To když máte odejít z tohoto světa. Když je to odchod předčasný, který jste si sami způsobili nebo který vás má ochránit před dalším proviňováním, jsme z toho smutní. Ale takové jsou železné zákony Boží vůle, kterou my plníme. Pán světů vám dal tělo jako dar a nám dává sílu k tomu, abychom směli pracovat. Ale jak s tím vším naložíte, to už je čistě na vás. Jednou za to však budete voláni k odpovědnosti.

Proto vám radím, dbejte na svá těla více! My se vám neustále snažíme vysílat rady, co by vám prospělo, jenže vy jste vůči našemu volání slepí a hluší. Nemusíte nás nutně vidět či slyšet, ale zkuste cítit, co vám chceme říct, a uvidíte, že tím pomůžete především sami sobě.