Neochota zmeniť Reč

„Všetko musí byť nové!“ – tento Príkaz poznáte, a napriek tomu sa vám stále nedarí to Nové uvádzať do Života, a čudujete sa – prečo.Odpoveď je jednoduchá – najsilnejšie je Slovo! Čítate v Posolstve Grálu, že Reč formuje Ľudí, no nesnažíte sa túto Reč postupne meniť tak, aby formovala v prvom Rade vás samotných a potom aj vaše Okolie. Zabúdate, že akákoľvek Cesta sa skladá z tisícov či miliónov Krokov, z ktorých každý jeden-jediný je dôležitý a nie je možné ho vynechať.
Akonáhle je poukázané na niečo, čo používate nesprávne vo vašej Reči, hneď hľadáte Dôvody, prečo to chcete používať namiesto toho, aby ste sa zamysleli a hľadali nový Spôsob, ako hovorené zmeniť – a je toho veľa, veľmi veľa, čo musíte zmeniť. Týmto budete Krok po Kroku budovať Nové, pretože Zmena Reči zmení vás i vaše Okolie a odrazu – ani nebudete vedieť ako – sa bude meniť i to hrubohmotné, ktoré teraz zmeniť neviete, či lepšie povedané – neviete, ako to zmeniť.
So Zmenou svojej Reči však môže začať úplne každý a nedá mu to veľkú Námahu – na Sekundu zadržať svoje Myšlienky a v Mlčaní zvážiť Slová, ktoré chce použiť. Vaša Reč skrásnie, – a to je predsa Úloha Ducha – prejaviť svoj Zmysel pre Krásu. A v čom ju môže lepšie prejaviť, ako v Reči, ktorou hrubohmotne hovorí?
Nezabúdajte však pritom ani na Farbu a Tón – každé Slovo má presný Zmysel, hoci vy ho častokrát používate úplne v inom Zmysle, čím Reč krivíte; no ešte horšie je, keď ho krivíte iba Zafarbením, Intonáciou, Tónom. To je druhý Krok, ktorý musíte urobiť, no musíte ho robiť spolu s prvým.
A tretí Krok je vlastne Krokom prvým – hovorte spisovne, nepoužívajte Nárečia a nepestujte umelo staré. No zároveň nepoužívajte zo spisovnej Reči to, čo tam vložil Rozum Jazykovedcov, ale hľadajte v Minulosti Slová, ktoré sú lepšie. Nebojte sa, že budete hovoriť archaicky – ak to bude krásne, osloví to tých, ktorých to má osloviť.
A pokiaľ sa rozprávate o vlastnej Reči, o jej Gramatike, Štylistike a pod., používajte na to Slová vašej vlastnej Reči, a nie cudzie, latinské Pomenovania Jazykovedcov. Alebo si myslíte, že „Genitív Plurálu“ je zrozumiteľnejší ako „od koho, čoho? v množnom čísle“?
Amen!