Všetko sa vám zdarí

Všetko Prianie sa vám zdarí
Keď ste Vôle Boha znalí.
Modlitba vás vysoko vynesie
vrúcnym Požehnanie prinesie.

Nielen to jediné má Človek znať
Pravdu musí poznať, vedieť ju užívať.
Lebo vždy, keď v nej konáte
ste v Súzvuku. Ste jej Konateľ.

Pravda vždy si vás nájde
keď ste usmiati, či keď Slnko zájde.
Nezmeškávaj Príležitosť stáť v nej
obrusovať sa v Prežití, priľnúť k nej.

Konaj Človek už len vo Vôli
Pravda vyzrie v tebe, Bôľ prebolí.
Ukáž všetkým, čieho Ducha v sebe nosíš
všetko v tebe zmení sa na čosi

čo postupne vyzrie do Zušľachtenia.
Tak sa Pláne neduživé na úrodné zmenia.

Plávaj Človek, Božie Vlny ti pomáhajú
Posilu, Lásku, Milosť ti odovzdávajú.