Je krásne

Krásne je vzájomne sa dopĺňať
byť si Pomocou, chcieť na ňu dbať.
Lebo ak ponúkaš sa v Ochote
nevystavuješ Ducha Nahote

Lásky Poklad v sebe totiž máš.

Tak bude Svet raz vyzerať
Chcenie Človeka bude vyzrievať
Do Podôb Neba vzdialeného
Ducha Slobodou obdareného.

Vyzrievaj sa Slobodienka v nás
možno nebudú Zástupy Más z vás.
Zbraňou Sveta však bude už iba Láska
Pribúdať bude ti len starecká Vráska.