Inkvizičné praktiky cirkvi Grálu

„Ako sa cirkvi už predtým nezľakli pred trápením, mučením, pred vraždami najrôznejšieho druhu, tak sa ani dnes neštítia ohovárať blížnych, rozširovať o nich zlé reči, podkopávať ich povesť, štvať proti nim a klásť im všetky možné prekážky do cesty, ak sa nechcú dobrovoľne zaradiť do zástupu cirkevných otrokov! Pracujú s najnekalejšími prostriedkami len pre svoj vplyv, svoju pozemskú moc.“ (Abd-ru-shin, prednáška „Lenivosť ducha“, Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu, 1949.)

Počas slávnosti Žiariacej Hviezdy 2017 sa skupina priateľov rozhodla navštíviť Gambrinus – rodný dom Abd-ru-shina, autora Posolstva Grálu, v Bischofswerde v Nemecku. Poprosili jedného ich priateľa, ktorý vie po nemecky, o vybavenie a tlmočenie.

Na základe verejne dostupných kontaktov na internete zatelefonoval tlmočník do Gambrinusu a telefonicky si dohodol termín. Zároveň zaslal 2. januára 2018 mailom svoje kontaktné údaje (meno, telefón a mailový kontakt). Pani, ktorá zabezpečuje sprievod po Gambrinuse mu 31. januára 2018 (čo bolo niekoľko dní pred plánovaným odchodom do Nemecka) napísala, že zverejňuje svoje články na stránkach, kde je údajne zverejnená fotografia Abd-ru-shina v plášti, ktorá na verejnosť nepatrí, a na ktorých je odkaz do obchodu, kde sa predávajú Napomenutia (čo je vraj nežiadúce) a preto nie je jeho prítomnosť v Gambrinuse vítaná.

V maili sa nenachádzali odkazy na žiadne stránky, hoci bolo zrejmé, že ide s najväčšou pravdepodobnosťou o stránky preludi.eu, kde sa však nikdy verejne nenachádzala, nenachádza sa a ani sa nebude nachádzať fotografia Abd-ru-shina v plášti. Napriek tomu po tomto maili administrátori skontrolovali viac ako 4000 obrázkov, ktoré sa na stránkach preludi.eu, ru.preludi.eu, fenix.preludi.eu a obchod.preludi.eu nachádzajú a, ako inak, nič „závadného“ nenašli. Toto oznámili aj tlmočníkovi, ktorý odpísal do Gambrinusu, že nevie, o aké stránky ide (pretože na stránkach preludi.eu sa takáto fotografia nenachádzala) a požiadal o priamy odkaz na fotografiu Abd-ru-shina v plášti.

Následná odpoveď z Gambrinusu bola v zmysle, aby netvrdil, že nevie o aké stránky ide. Zároveň dostal dva odkazy na jeho príspevky na stránkach preludi.eu. To bolo všetko. Na ďalšiu výzvu, aby mu napísali priamy odkaz na spomínanú fotografiu mu prišla o niekoľko dní odpoveď v zmysle – hoci bol po našom upozornení zmazaný aj film s fotografiami Abd-ru-shina, nič to nemení na rozhodnutí, že nemáte prístup (do Gambrinusu). Ako inak, jedná sa o obvinenie zo zmazania bez dôkazu – ako dôkaz by postačila aj zosnímaná obrazovka, kde by sa „nevhodné“ fotografie či film pôvodne nachádzali.

Zaujímavé je aj to, že už nešlo o fotografiu, ale o film! V každom prípade sa však, podobne ako fotografia, takýto film na stránkach preludi.eu, ru.preludi.eu, fenix.preludi.eu a obchod.preludi.eu verejne nikdy nenachádzal, nenachádza sa a ani sa nebude nachádzať. Jednoducho ide iba o praktickú realizáciu príslovia „kto chce psa biť, palicu si nájde“.

Napriek všetkému je to prekvapivé prehlásenie, lebo Gambrinus sme opakovane navštívili ako anonymní turisti bez toho, aby sa nás niekto pýtal na mená, na to, odkiaľ sme, či sme alebo nie sme nositeľmi kríža a pod.

Gambrinus nazývame múzeum „domu“, lebo to nie je múzeum spisovateľa Oskara Ernsta Bernhardta alebo múzeum Abd-ru-shina. Preto je to múzeum „domu“, lebo sme sa dozvedeli iba o jeho rekonštrukcii, modrej farbe stien, niekoľkonásobnom opakovanom „pečiatkovaní“ vzoru pomocou šablóny na to isté miesto na stene (aby bol vzor trvanlivý) čo bolo extrémne náročné na presnosť a pod. Netvrdíme, že tieto informácie nemali byť podané, ale nemali zabrať 99% výkladu. O živote Abd-ru-shina bolo spomenuté iba to, že sa narodil v tej a tej izbe a že sa v nej kúrilo, lebo voľakedy sa kúrilo iba v niektorých miestnostiach. Nič sme sa nedozvedeli o jeho detstve, o jeho cestách po svete, o divadelných hrách a románoch a pod., čiže o tom, čo sa dozvie návštevník pri návšteve akéhokoľvek múzea, ktoré je venované niektorému spisovateľovi. Výklad sa v podstate nelíšil od toho, čo sa môžete o dome dozvedieť vo filme TV Svet Grálu:

Nemecky s možnosťou zapnutia nemeckých titulkov

Nemecky, slovenské titulky

Český dabing

Ostatné informácie z filmu už spomínané nie sú a keď sme v roku 2010 pri návšteve Gambrinusu videli vo vitríne úzku brožúru „Vo Svetle Pravdy“, nevedeli nám odpovedať, čo to je. Ako sme na našich stránkach už uviedli, bolo to s najväčšou pravdepodobnosťou deväť prednášok v poradí zhodnom s verziou z roku 1931, ale obsahovo zhodných s vydaním „poslednej ruky“ z roku 1949 – „Pravda sa vždy ukáže…“.

Oproti informáciám vo filme TV Svet Grálu sa však na prízemí už niekoľko rokov nenachádza žiaden hostinec (pri našej prvej návšteve tam ešte bol) – medzitým tam bolo demontované všetko reštauračné zariadenie vrátane výčapného pultu a bola tam zriadená zasadacia miestnosť.

V mailovej komunikácii s Gambrinusom tlmočník márne očakával konkrétnosti alebo ospravedlnenie, že sa pomýlili, dočkal sa iba obviňovania, ktoré však bolo založené iba na nevecnosti a klamstve! Hnutie Grálu, napriek vyhláseniu Abd-ru-shina o nezakladaní žiadnej cirkvi alebo sekty, ktorým sa neustále oháňa, opäť skutkom dokázalo, že je cirkvou – a to aj s fungujúcim inkvizičným aparátom, ktorý sa neštíti využívať na obvinenia „nepohodlných“ osôb klamstvá a ohovárania – presne tak, ako to používalo Gestapo, Stasi, ŠtB, či KGB*!

Pri tomto konaní je zaujímavé, že nám vyčítajú, že predávame Napomenutia, ale neprekáža im, že súčasné nemecké Napomenutia sú iné, ako ich prvé vydanie z roku 1949 (zmien je okolo 400 – v tomto počte nie sú zahrnuté opravy čiarok a pod., takže je to takmer neuveriteľne vysoké číslo). Samozrejme, pri vydaní nám nešlo o preklepy, ale o podstatné zmeny – napr. prehodenie odsekov, zmeny typu „ľudský duch“ na „človek“, zmeny podstatných mien na slovesá a prídavné mená (a naopak), zmeny druhov viet (oznamovacie na opytovacie, zvolacie a rozkazovacie na oznamovacie, atď.), spájanie či rozdeľovanie viet, prispôsobovanie gramatiky súčasnej nemčine a pod., čo určite nemohol urobiť Abd-ru-shin a je to dokonca v rozpore s tým, čo požadoval – nemčina sa musí prispôsobiť jazyku Posolstva Grálu a nie naopak! Na tieto tvrdenia máme, samozrejme, ako dôkaz k dispozícii zoskenované originálne nemecké materiály (samostatne vydávané prednášky, Doznievania 1., prvé vydanie Napomenutí z roku 1949 a tretie vydanie Napomenutí z roku 1984). Tieto materiály nezverejňujeme z dôvodu, že slúžia iba na súkromné študijné účely, a preto prikladáme na obrázkoch iba dva príklady (prehodenie posledných dvoch odsekov v prvej prednáške a zmena slova „duch človeka“ na „človek“ v tretej prednáške Napomenutí).

Zároveň Hnutiu Grálu neprekáža, že vo verejnoprávnej Českej televízii boli odvysielané v sérii relácií „Ta naše povaha česká“, v časti „Pánbůh za každým rohem“ (táto časť bola nafilmovaná v roku 2007 a naposledy reprízovaná 14. 2. 2017) priame zábery z Domu Grálu v Karvinej s celkovým záberom na miestnosť pre pobožnosti a následnými detailnými zábermi na antependium a oltár. Dokumentárny film je neustále verejne dostupný s možnosťou jeho prehrávania na internetových stránkach Českej televízie – špeciálne dávame do pozornosti časť tohto filmu od cca 18:50 do 19:40 minúty.

Ako je toto všetko možné? Jedine tak, že súčasné vedenie Hnutia Grálu už spojenie so Svetlom dávno stratilo a preto praktikuje iba pozemské cirkevné metódy!

Nutné vysvetlenie

Týmto článkom sa nestaviame proti tomu, že by Abd-ru-shin osobne neupravil prednášky do podoby vydania „poslednej ruky“. Máme k dispozícii množstvo dôkazov, ktoré dokazujú, že to urobil on – upravené samostatne číslované prednášky (od čísla 60), ktoré sa predávali na Vomperbergu od rokov 1936/1937 (podľa toho, ako ich upravoval) s pôvodným číslovaním, ale obsahom zhodným s vydaním poslednej ruky. K tomu treba, samozrejme, pripočítať aj brožúru predávanú v decembri 1937 na Vomperbergu, ktorá obsahuje deväť prednášok v poradí zhodnom s verziou z roku 1931, ale obsahovo zhodných s vydaním „poslednej ruky“, v ktorej bolo avizovaných ďalších desať prednášok s vynechaním tých, ktoré do vydania „poslednej ruky“ neboli zaradené.

Avšak už za života Abd-ru-shina si ľudia v jeho okolí robili čo chceli, o čom svedčia napr. ponemčené cudzie slová ako vo vydaní z roku 1931, tak aj v Doznievaniach 1 z roku 1934. Ďalej o tom svedčia svojvoľné preklady napr. do češtiny, pri ktorých prekladatelia ignorovali osobný list, ktorý im napísal Abd-ru-shin a ktoré vyšli krátko po vydaní nemeckých originálov, ale ktoré nezodpovedali nemeckým knižným vydaniam – tu sú napr. najväčšie zmeny v Doznievaniach 1, kde prekladatelia ignorovali knižné zmeny a preložili pôvodné názvy a obsah prednášok podľa samostatne číslovaných prednášok, pričom nedodržali ani počet prednášok obsiahnutých v knihe!

Z tohto dôvodu je zrejmé, že ak sa mnohí neštítili robiť si čo chceli ešte počas osobnej prítomnosti a života Abd-ru-shina, nie je tu žiadna záruka toho, že po jeho smrti (ako aj po smrti pani Márie) stratili ešte aj ďalší akékoľvek zábrany, o čom svedčí napr. svojvoľné spaľovanie vydania z roku 1931 po smrti pani Márie a, ako inak, aj preukázané zásahy do Abd-ru-shinových prednášok.

Titulná fotografia: Gambrinus počas NDR (fotografiu nám poskytol Stadtarchiv Bischofswerda).

*Tajné polície v bývalých socialistických štátoch (Stasi – v NDR, ŠtB – v Československu, KGB – v Sovietskom zväze).