Mišatká, alebo detsky o Zmysle Slov

Žil jeden Chlapec, mal tri Rôčky. Jeho obľúbenou Rozprávkou bol Príbeh o troch Medveďoch. Poznal ich naspamäť a začínal ich takto: „Žili raz Otec – Miška, Mama – Miška a maličký Mišeňka…“

Raz Chlapec cestoval so svojim Otcom na Návštevu ku Dedkovi, zmeškali Prestup na Autobus a rozmýšľali, ako vycestovať z cudzieho Mesta. Tu Otec zrazu zakýval niekomu a povedal Synovi:

„Pobežme rýchlejšie, tam v aute je sused Deda, Miška, privezie nás“.

Avšak Chlapec ostal stáť, kde stál, a rozhodne a odhodlane prehlásil Otcovi:

„Ja s Medveďom nepôjdem“.

Preklad: Božena Rákošová