Náhrobná doska

Ja, ktorý som Kríž, vám oznamujem, že je koniec tohto stvorenia. Dávno, pradávno je čas, kedy ste klesli na kolená pod váhou vlastných hriechov. Dávno, pradávno je čas, kedy vás tieto hriechy tak pritlačili k zemi, že už viac nevládzete vstať. Dávno, pradávno je čas, kedy sem prišli prví pomocníci, aby vám podali pomocnú ruku, aby ste mohli vstať.

Vy ste všetky pomoci odmietli. Vaše srdcia zatvrdli ako kamene. Stali ste sa chladnejšími než tá najchladnejšia oceľ. Chceli ste byť múdrejší než váš Stvoriteľ. Ale táto vaša múdrosť vás priviedla len ku vlastnej skaze.

Brána do pekiel je široká a pohodlná, aby sa tam všetci, ktorí tam chcú ísť, dostali bez námahy, najlepšie bez vlastného usilovania.

Cesta do raja sa nikdy nedá nájsť bez námahy a bez usilovania, lebo len práca ju môže ukázať. A tej práce ste sa vždy báli, lebo to by znamenalo, že by ste sa museli vyrušiť zo svojho leňošenia.

Slepo prijímate slepé rady slepých, a tak sa sami stávate slepcami. Je to však vaša vina, lebo vy ste nechceli vidieť a počuť. To, čo ste chceli vidieť a počuť, bola vždy len samoľúbosť, teda vždy ste videli len sami seba.

V prednáške „Vzývanie svätých“ vám bola položená otázka, či naozaj veríte v Boha. Odpoveď je jednoduchá. Nie! Lebo keby ste v Neho skutočne verili, tak by ste ani na sekundu neváhali a plnili by ste Jeho Vôľu v službe, do ktorej ste boli voľakedy zavolaní.

Darmo čítate, že povolaný nesmie brať ohľad na názory ľudí, ale musí plniť Božiu Vôľu, keď sa tých názorov či rečí s nimi spojených bojíte do takej miery, že im ustupujete, a teda vlastne neplníte. Bojíte sa, že na vás budú ukazovať prstom, že vás budú označovať za bláznov, a pritom nevidíte, že tak neplníte.

Aj Is-ma-el vo vašich dnešných očiach bol blázon, keď kradol dieťa matke. Keby ste podobného diania boli svedkami, zaiste by ste ho odsúdili!

Choďte do obchodov a kúpte si krištáľové gule a naučte sa v nich čítať. A keď v nich budete vidieť vlastný pohreb, nevarujte sa presne tak, ako nevaroval veštec pred tisícročiami – veď je to len mámenie pekelné! Nezabudnite si však vykresať vlastnú náhrobnú dosku s textom: „Tu odpočíva ten, ktorý neveril!“

Amen!

Z knihy Pre ľudí