Nové knihy

Oznamujeme vám, že v našom elektronickom obchode pribudli v časti Antikvariát nové tituly:

Franchezzov odkaz zo záhrobia

Kniha je určená čitateľom, ktorí sa čo i len trochu zamýšľajú nad tým, čo ich čaká po smrti.

Vollmann, Herbert: Svět, jaký by mohl být!

Hlavným účelom knihy je ukázať, aké dôležité je nové poznanie o zákonoch stvorenia a ako sa toto poznanie má používať v pozemskom živote, aby sa svet, v ktorom ľudstvo žije, utváral takým, ako by mohol byť: ríšou mieru a radosti.

Vollmann, Herbert: Brána sa otevírá

Z obsahu: Sebaovládanie – Odkiaľ prichádza zlo? – Inkarnácia – Človek a jeho meno – Je inteligencia vrodená? – Agresia – Ríša mieru – Učitelia ľudstva – a rad ďalších tém

Vollmann, Herbert: O působení Grálu na zemi

Čo je Osada Grálu a hnutie Grálu? Čo je Posolstvo Grálu? Čo sú Slávnosti Grálu? Kto je Abd-ru-shin? Kniha obsahuje fotografiu Abd-ru-shina a 4 fotografie osady Grálu.