Trinásty schod

Trinásty schod je schod do Výšin, miesto spojenia. Dvanásť je schodov, dvanásť je smerov. Tri štvorce stvorenia, tri kríže – jeden duchovný, jeden bytostný, jeden anjelský. Duchovný, kde Čistota sa prejavuje vernosťou; bytostný, kde Čistota sa prejavuje oddanosťou; a anjelský, kde Čistota je Čistota.
V mieste prieniku troch krížov je bod spojenia, trinásty schod, trinásty smer.
Štyri smery duchovné sú: východ – božsky-bytostná ríša, sever – praduchovná ríša, juh – duchovná ríša a západ – bytostne-hmotná ríša.
Štyri smery bytostné sú: východ – božsky-bytostná ríša, pred – prabytostná ríša, za – bytostná ríša a západ – bytostne-hmotná ríša.
Štyri anjelské smery sú smery spájajúce duchovné a bytostné, teda sever, juh, pred a za.
Tri štvorce stvorenia, tri kríže tvoriace spolu šesť stien kocky stvorenia.
Stena východná – božsky-bytostná, stena severná – praduchovná, stena pred – prabytostná, stena južná – duchovná, stena za – bytostná a stena západná – bytostne-hmotná.
Stred kocky, miesto križovania a spájania, je trinásty schod, trinásty smer, smer Alfa a Omega.

Z knihy Pre ľudí