Kamenná postava

Jsem strážce a měl jsem dohlížet na myšlenkovou čistotu lidí pracujících v tomto úřadě. I když si to většina z nich neuvědomila, kameník správně zachytil mou podobu a vytesal sochu tak, že mě skutečně připomínala.

Už dávno jsem však tuto budovu opustil a byl mi přidělen jiný úkol. Má socha zde nejprve zůstala, aby lidem připomněla to, že jsem pryč a že se svému úkolu zpronevěřili. Jenže když ani to nevedlo k procitnutí a lidé své zraky upínali stále více dolů, až si sochy přestali všímat, bytosti větru a deště ji zničily. Jsem jim za to vděčný.

Sochy mají větší význam, než se může na první pohled zdát. Nepřináší jen krásu, ale mohou znázorňovat někoho, kdo je spojen s určitým úkolem. Ve velké většině případů se jedná o vědomého bytostného. Mohou to být rytíři strážící chrám, múzy předávající inspiraci umělcům nebo třeba vysoký bytostný, kterému byla svěřena určitá země.

Jelikož jsou to symboly, jsou i nejsou důležité. My je ke své práci nepotřebujeme, protože na vás dokážeme působit i bez nich. A pokud jste otevření, také dokážete přijímat bez nich. Důležité však jsou z hlediska myšlenek, které díky symbolům zvládnete snáze soustředit. A právě vaše silné myšlenky jsou kanály, kterými vám můžeme pomáhat.

Proto si lidé za dřívějších dob mohli stavět sochy vysokých bytostných, například Radegasta a podobně. Nepleťte se, netesali jen ohyzdné sošky „bůžků“, ale vytvářeli také krásné sochy odpovídající bytostem, které v danou chvíli považovali za „bohy“. Nebylo to rouhání, protože kameníci vytvořili obraz někoho, koho skutečně směli spatřit. I my bytostní máme tělo. Pouze obraz Stvořitele si nikdy nesmíte dělat, protože je bezbytostný.

V současné době vám ani nedoporučuji zhotovovat sochy skutečných lidí, byť už mohli opustit tuto zemi. Socha člověka nemusí být nesprávná, ale musí vždy připomínat čin nebo činy onoho člověka – nikdy nesmí sloužit k oslavování a uctívání osobnosti. To je nesprávné a spoutávají se tím nejen lidé, kteří takto jednají, ale škodí to i těm, kdo jsou uctíváni. Vzhledem k tomu, jak to dnes vypadá mezi vámi lidmi, čistotu myšlenek byste při pohledu na sochu člověka dlouho neudrželi. Proto takové sochy zatím ani nezhotovujte. Ale oživte téměř zapomenuté řemeslo a umění sochařství – získáte tím více než „jen“ krásu.

One thought on “Kamenná postava”

Nie je možné pridávať komentáre.