Postoje

Dnes počujem Tvoj Hlas
čo ku mne sa vinie.
Ten Nebeský Jas
v Dušiach človečích nech spočinie,
by Novinu Tvoju včas
Človek ku Duši si privinie.

Tvor! Čo nepočuješ? …
Že nepekné vtedy buduješ
keď Nevšímavosť tvoja, Necitlivosť
i Zloba ku druhým sa nesie,
a nestará sa o to, či to druhý znesie!
Aké to Zloby iných, aké Útvary
na svojich Pleciach nesie? …

Kde ste tí, čo zastať sa mali
svojich Miest i Hesiel?
Čo v Duši rozihrať ste hnali
do Úloh svojich! I Remesiel!

Je ti ľahko, a či nie
ak temné na druhého sa rinie?
Či zabudol si na svoje
Sľuby i Postoje? …

Prehoď svoje Opraty
a obrať Chcenia svojho Smer.
Každý raz Účet zaplatí
či chcel, či nechcel vpred …