Archív kategorií: Prednášky z Knihy Pre Ľudi

Prabytostná ríša

Hoci viete, že bytostní sú v každej časti stvorenia, nezamysleli ste sa, prečo bol zvolený názov „praduchovná ríša“, a nie „prabytostná ríša“. V skutočnosti jestvujú obidve tieto ríše vedľa seba, a to tak, že tá bytostná je o pol stupienka vyššie ako tá duchovná. Pokračovať na Prabytostná ríša

Iskrička do Výšin

Na konci duchovnej ríše, na modrastom ostrove sú maličké iskričky. Nevedomé iskričky, ale s túžbou po vedomí, ktorú ako dar dostali od Boha-Otca. Veľká je táto túžba, silnejšia než čokoľvek iné a núti iskričky vyletieť von. Von, do záhrady stvorenia, aby tam spoznali to nové, to túžobne očakávané vedomie. Ako malé padáčiky z púpavy pomaly klesajú a vnárajú sa do hmotnosti.

Pokračovať na Iskrička do Výšin

Trinásta komnata

Trinásta komnata, počiatok i koniec všetkého, priame spojenie do Výšin, bezbytostné jadro stvorenia. Kríž, Parzival je ten, ktorý je Trinásty. Skrz Neho a z Neho vychádza Holubica, ktorá je ten, ktorý je Dvanásty. Mení sa na Ľaliu, ktorá je ten, ktorý je Jedenásty. A tretia bezbytostná forma, Ruža, je ten, ktorý je Desiaty.

Pokračovať na Trinásta komnata

Trinásty schod

Trinásty schod je schod do Výšin, miesto spojenia. Dvanásť je schodov, dvanásť je smerov. Tri štvorce stvorenia, tri kríže – jeden duchovný, jeden bytostný, jeden anjelský. Duchovný, kde Čistota sa prejavuje vernosťou; bytostný, kde Čistota sa prejavuje oddanosťou; a anjelský, kde Čistota je Čistota.

Pokračovať na Trinásty schod